Het competitiegebeuren vindt plaats vanaf eind september tot medio maart. De wedstrijd zijn op de zondagmorgen, aanvang 10.30 uur. De luchtbuksen die wij gebruiken hebben een kaliber van 5 mm. Deze buksen mogen voorzien zijn van een open of gesloten vizier of  diopter. Andere optische hulpmiddelen zijn reglementair verboden.   Voor beginnende schutters heeft John Wayne enkele geweren beschikbaar. Is de interesse eenmaal gewekt zullen uit ervaring de meeste schutters overgaan tot de aanschaf van een eigen luchtgeweer. De begeleiding is in handen van bekwame schutters die U de kneepjes van de sport op een verantwoorde wijze overbrengen.  Vanaf 14 jaar bent U bij John Wayne van harte welkom, zowel schutters die aan de competitie willen deelnemen als recreatieschutters.   Het kan natuurlijk zijn dat U al eens eerder hebt geschoten of dat U al eens eerder een luchtgeweer in de hand hebt gehad. Misschien kreeg U van uw ouders in uw kinderjaren een eenvoudig luchtgeweer, misschien bent U elke kermis bij een schiettent te vinden, misschien is er hierdoor interesse voor de schietsport, maar weet U nog niet precies hoe of wat. U doet er het beste aan om met ons bestuur contact <mailto:jnievelstein@planet.nl> op te nemen met de vraag, of U eens een kijkje mag komen nemen. Men zal U als belangstellende gast graag ontvangen, U aan de aanwezige leden voorstellen, met U praten en U zeer zeker vragen "het ook eens te proberen", heel graag zelfs! Als het U bevalt, en U vraagt het lidmaatschap aan, bent U dan meteen lid? Neen, zo eenvoudig gaat dit niet. Wij kennen een "kenningsmakingsperiode", ofwel een tijd van een proeflidmaatschap.  Dit duurt bij ons twee maanden, is contributievrij, en kunt U bepalen of U van deze sport uw hobby wilt maken. Het is een vrij normale procedure. Daarna wordt door de vereniging beslist, of U zult worden toegelaten of niet. Het klinkt erg onprettig, maar wij hebben een leuke club en willen dit ook zo houden. Natuurlijk stellen wij dat uw godsdienst, huidskleur, politieke overtuiging enz. niet ter discussie staan en spelen bij ons geen enkele rol. Waar het omgaat, is de vraag of U echt serieus sportschutter bent of wilt worden.  Schieten is een sport. Ten opzichte van vele andere sporten heeft de schietsport een aantal belangrijke voordelen. Zo wordt de prestatie niet bepaald door de grootte, de kracht, de leeftijd of de snelheid van de sportman of -vrouw. Bij het Sportschieten hangt een goed resultaat voor een groot deel af van discipline en concentratie. Het resultaat volgt uit de oplettendheid die aan elk onderdeel van de schiethandeling gegeven wordt en uit de bereidheid om tijdens de oefening en de wedstrijd te willen leren.  Hoewel een goede lichamelijke conditie en een gezonde leefwijze in de schietsport gewenst zijn, is het vermogen tot concentreren een voorwaarde tot het succes. Een overwinning betekent niet dat deze een ander afhandig gemaakt is, maar dat een persoonlijk doel nagestreefd en gerealiseerd werd. Al hetgeen nodig is voor het vinden van voldoening in de sportbeoefening kan in en door de schietsport geleerd worden.  Bij vele sporten wordt de prestatie in belangrijke mate bepaald door de leeftijd. Zo niet bij Sportschieten: een kampioen kan evengoed een jeugdig persoon zijn als iemand van middelbare leeftijd. Oudere schutters kunnen nog goed in competitie verband meedoen. Sportschieten is voor mannen en vrouwen, het is bij ons een wintersport. Er wordt in teamverband aan wedstrijden deelgenomen.   Schieten is een zeer individualistische sport. Heel alleen op het schietpunt kan de schutter slechts door een perfecte afwerking van de schiethandeling het goede schot afgeven. Niemand anders dan degene die de trekker overhaalt is verantwoordelijk voor het resultaat. Maar hoe de uitslag ook mag zijn, er is altijd na afloop van de wedstrijd of van de oefening met andere schutters een gezellig samenzijn in het verenigingslokaal en er kan gepraat worden over mee - en tegenvallers en over het plezier en de voldoening die iedere schutter heeft bij het beoefenen van de schietsport.