Bestuur S V   John Wayne
Voorzitter Penningmeester   Secretaris
Sjef Elsbergen Miriam Schoumakers Jessica Nievelstein
Baneberg passage Montfortstraat 8
franserenslaan 3
2263 H.W Landgraaf 6371 H.J
6371 GR Landgraaf 
                                          045 5117109                 045-5315640 
                                      06-48952380